Veel gestelde vragen

Wat is Quickscanhulp.nl?

Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wat betreft verspreiding wel of niet in het plangebied kan voorkomen.

Wie kunnen gebruik maken van Quickscanhulp.nl?

Quickscanhulp.nl is primair gericht op het gebruik door ecologische adviesbureaus. Maar ook voor andere organisaties is Quickscanhulp.nl toegankelijk.

Wat kan ik met Quickscanhulp.nl?

Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand beschermde soorten in relatie tot het plangebied zitten. De applicatie geeft niet weer waar welke soorten zitten, wanneer ze zijn waargenomen en hoe ze zijn waargenomen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt, de NDFF staat hiervoor in.

Hoe gebruik ik Quickscanhulp.nl?

De applicatie is eenvoudig te gebruiken. Na registratie is het direct mogelijk in te loggen en kan het plangebied geselecteerd worden. Door verder te klikken op tabblad 2 wordt een lijst met beschermde soorten weergegeven en de afstand tot het plangebied waarbinnen ze zijn waargenomen.

Wat is de toegevoegde waarde van Quickscanhulp.nl?

Quickscanhulp.nl zorgt ervoor dat ecologische adviesbureaus sneller een ecologische quickscan kunnen schrijven. Ook wordt de kwaliteit verbeterd doordat soorten minder snel over het hoofd gezien worden.

Vervangt Quickscanhulp.nl het brengen van een veldbezoek?

Nee, Quickscanhulp.nl vervangt nadrukkelijk niet het uitvoeren van een veldbezoek dat noodzakelijk is om een goede ecologische quickscan te schrijven.

Welke data zitten er in Quickscanhulp.nl?

In Quickscanhulp.nl zit alle data die aanwezig is in de NDFF. Er wordt niet geselecteerd op type waarneming (monitoringsgegevens, losse waarnemingen, ed.), gebruikte methode of periode van het jaar. Alle beschermde soorten in de beschermingscategorieën Habitatrichtlijn en Andere soorten worden in het overzicht getoond. Van de soorten in de beschermingscategorie Vogelrichtijn worden alleen de soorten met jaarrond beschermde nesten weergegeven.

Kan ik de data in Quickscanhulp bewerken?

Het is mogelijk de data online te sorteren door op de kolomtitel te klikken. Ook is het mogelijk de data te downloaden als excel of als PDF bestand.

Hoe actueel zijn de data in Quickscanhulp.nl?

Iedere week worden de waarnemingen achter Quickscanhulp.nl geüpdatet naar alle waarnemingen die op dat moment opgenomen zijn in de NDFF.

Hoe kan ik gebruik maken van de data in Quickscanhulp?

Ga naar: http://app.quickscanhulp.nl en registreer daar het bedrijf waarvoor je werkzaam bent. Vervolgens is het mogelijk om aan dat bedrijf (waar je vanaf dat moment contactpersoon voor bent) aanvullende gebruikers te koppelen.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van Quickscanhulp.nl?

Ja, voor Quickscanhulp.nl wordt alleen betaald als je het ook daadwerkelijk gebruikt. Per bevraging wordt € 27,50 in rekening gebracht

Hoe betaal ik voor Quickscanhulp.nl?

Aan het eind van de maand wordt een factuur verzonden.

Is het mogelijk een referentienummer op een factuur te zetten?

Ja, het is mogelijk per bevraging een projectnaam en referentie op te geven. Samen met de datum, tijd, gebruiker en locatie (coördinaten) worden deze gegevens als specificatie bij de factuur gevoegd.