De online applicatie Quickscanhulp.nl is te gebruiken door u te registreren. Er worden pas kosten in rekening gebracht als de applicatie ook daadwerkelijk gebruikt is.

Bent u al geregistreerd?

Log dan in op: https://app.quickscanhulp.nl

Quickscanhulp.nl werkt als volgt:

  1. Men selecteert op een Google Maps kaart het plangebied.
  2. Er verschijnt een lijst met alle soorten die door de Wet natuurbescherming beschermd zijn en de afstand waarop ze vanaf het plangebied zijn waargenomen.

Eenvoudige applicatie
Bewust is Quickscanhulp.nl als een zeer simpele en eenvoudige applicatie opgezet. Het moet ecologische adviesbureau’s helpen bij het maken van hun quickscan. Het vervangt de noodzaak diverse verspreidingsatlassen te moeten raadplegen om te weten welke soorten qua verspreiding mogelijk in het plangebied voorkomen. Een ecologisch adviesbureau moet op basis van de verkregen data zelf nog de volgende stappen uitvoeren:

  1. Een veldbezoek aan het plangebied waarbij gekeken wordt welke ecotopen aanwezig zijn. (Op basis hiervan wordt de mogelijke aanwezigheid van de soorten die qua verspreiding mogelijk voorkomen bevestigd of uitgesloten.)
  2. Toetsing van de ingreep aan de Wet natuurbescherming . (Worden de soorten die mogelijk voorkomen negatief beïnvloed, zoja, wordt daarmee de Wet natuurbescherming overtreden?)

Met behulp van deze applicaties krijgen gebruikers geen toegang tot de achterliggende data uit de NDFF.

 

* Een ecologisch quickscan is een potentie-inschatting welke soorten in een gebied voor kunnen komen, in combinatie met een toetsing aan de Wet natuurbescherming.